Läget med förskolan på Järlavägen

Som vi informerat om tidigare så har kommunen planer på att bygga en stor förskola för 150–200 barn vid skogskilen på Järlavägen.

Vi har målmedvetet inom föreningen och tillsammans med närboende utanför föreningen arbetat för att stoppa dessa planer.

Det strategimöte som vi hade för Egnahemsföreningens medlemmar för några veckor sedan, med stor uppslutning, gav oss råg i ryggen. Då sa medlemmarna att detta var en av de viktigaste aktiviteterna under samlingsrubriken – bevara Storängen – för styrelsen att jobba med.

Ektickan är en svamp värd att bevara – på sitt värdträd, eken. Foto: Caroline
Maino

Vi har vandrat genom Storängen med toppföreträdare för nio politiska partier. Vi har visat omöjligheten i att ta över 300 fordonsrörelser fler per dag genom Storängen, vi har visat på vilken fin skog de tänker skövla. Vackra ekar, ovanliga både djur och svamparter (ekticka) och en kommande tillgång för de nya stadsborna om den får vara i fred.

Vi har samarbetat med Lillängen som lyckades stoppa byggandet i Lillängsskogen, vi samarbetar med Naturskyddsföreningen.

Vi har lyckats påverka direktivet till den trafikutredning som nu startat. Vi har vandrat med både projektledare för detta projekt och planarkitekt. Bägge de förstod utmaningen i denna placering både av trafikskäl och av naturskäl.

Som en bieffekt av alla dessa aktiviteter har politikerna fått upp ögonen för Storängen. Vi fick allt från förslag på kulturvandringar till att vi borde ha folklustspel på ängen! Alla tyckte att det var ett väldigt fint område men det innebar inte att alla tyckte som vi att det inte borde byggas i skogen.

Just nu verkar det som kommunen är osäker på att det verkligen behövs en så stor förskola. Mats Gerdau sa att de ska be tjänstemännen göra en ny utredning om behoven. Vi fortsätter vårt påverkansarbete genom att bevaka allt som händer i denna fråga i höst, både inom kommunen och de aktiviteter som vi hoppas att Naturskyddsföreningen gör.

Vi hoppas också att Lillängsbon Christoffer Nääs, som gjort ett alternativt förslag till placering av förskola, skickar in sitt medborgarförslag till kommunen.

Vi planerar även en räcka mailaktiviteter gentemot våra politiker.

Har du synpunkter eller tips på vad vi borde göra mer? Mejla till

info@storangen.se

Barbro Sjölander
Ordförande
Tjänstemännens Egnahems Förening vid Storängen m.b.p.a

Lämna ett svar