Vykort från omkring 1907. Vyn är över Parkvägen österut.

Att äga en fastighet inom Egnahemsföreningens område i Storängen (optionsområdet) kan innebära att man som ägare har fler regler att följa än ägare av andra hus i kommunen i övrigt har. Det beror på att praktiskt taget alla fastigheter i området har ett villaservitut.

Det kan också innebära att man har en utökad lovplikt även för mindre förändringar i fastighetens yttre. I gengäld har man den stora förmånen att bo i ett unikt och trivsamt villaområde med välbevarad sekelskiftesatmosfär.