Ängen och Parken

Ängen och Parken är Egnahemsföreningens egendom och sköts av dess medlemmar.

Ängen

Den stora ängen på runt 10.000 kvm mitt i området fanns kvar i Stockholm-Saltsjöns ägo till 1940-talet, då den skänktes till Egnahemsföreningen. Norr om Ängen och utan särskild gränsmarkering ligger Samskolans tomt.

Ängen har varit Storängsbornas samlingsplats och lekplats genom åren. Här har man gungat och lekt, tänt Valborgsmässobål och firat midsommar och till och med haft en dansbana.

Parken

Området mitt emot stationen avsattes som parkmark i stället för att, som planerat, säljas som fem tomter. Där anlades en tennisbana och en lekplats.

Parken var förr en mötesplats för Storängsborna, och kanske särskilt ungdomarna. Den låg ju centralt och alla passerade på väg till eller från tåg eller för att hämta sin post i stationsbyggnaden.

Numera står det så kallade Spruthuset – där brandkårens gamla utrustning förvaras – intill tennisbanan. Där finns även en bollplan med basketkorgar.