Om föreningen

Egnahemsföreningen har en viktig uppgift som det organ som vakar över den lokala byggnadsordning och det villaservitut som alltjämt råder i området. Dessa inrättningar hade kanske sin största betydelse under nybyggaråren. Under någon period tycks de nästan ha fallit i glömska och det var till och med nära att hela villaområdet hade utplånats för att ge plats för mera typisk centrumbebyggelse med höga hus. Detta var under 1960-talet när exploateringsivern var som värst runt om i landet. Storängen räddades dock den gången.

Egnahemsföreningen är också kontaktorgan gentemot Nacka kommun. Det kan gälla plan- och byggnadsfrågor, vägunderhåll och annat som har betydelse för områdets innevånare.

Föreningen har naturligtvis också en social uppgift att fylla som att ordna trivsamma medlemsmöten, valborgsfirande med brasa på Ängen, kanske julgransplundring och annat trevligt för barnen och så vidare.