Hur det började

Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen m b p a (med begränsat personligt ansvar) bildades 1904 för att bereda egnahem åt sina medlemmar. Ursprunget var en egnahemsförening som bildades i Stockholm 1903. När man letade efter lämpligt område att bygga sina egnahem på, stod valet så småningom mellan Stocksund och Storängen, men intresset var stort och föreningen delade därför upp sig i två. Således kan man kanske kalla Stocksund för Storängens systersamhälle.

Idag är praktiskt taget alla cirka 150 tomter inom föreningens område i Storängen bebyggda. Den livaktiga föreningen lever dock vidare dels som en intresseförening för de boende inom området, dels som förvaltare av de gemensamma egendomarna: en skolbyggnad, en äng och en park.

Inriktningen av verksamheten hänger naturligtvis på medlemmarnas och styrelsens vilja och förmåga från tid till tid. Bevarandet av området och dess bebyggelse är den ena viktiga huvuduppgiften. Den andra är att arbeta för trivsel och känsla av gemenskap inom Storängen.