Föreningens stadgar antogs 1905 och ett antal ändringar gjordes under åren fram till 1915, när de senast ändrades. På 1970-talet planerades en total modernisering av stadgarna, men när föreningen ville registrera de omskrivna stadgarna, varnade en sakkunnig jurist för detta. Om stadgarna ändrades skulle inte föreningsformen ”m b p a” (med begränsat personligt ansvar) längre kunna gälla och därmed skulle också byggnadsordningen och servitutet falla. Och servitutet var värdefullt för Storängens bevarande! Därför arbetar föreningen fortfarande – i tillämpliga delar – efter de gamla stadgarna.

På länken nedan hittar du stadgarna som en PDF-fil.

Stadgar