Styrelsen

Vid vårmötet 2020 valdes följande medlemmar till styrelse för föreningen:

Barbro Sjölander, ordförande, information; Katarina Segerståhl, vice ordförande; Helene Fischer Guste, registerhållare, vice klubbmästare; Caroline Maino klubbmästare, information och sekreterare; Johan Almlöf, förvaltare; Joakim Börjesson, förvaltare, it,  samt Martin Albrecht, kassör, medlemsregister; Ingvar Wikström projektledare.

Styrelsen kontaktar du enklast genom att mejla till: info@storangen.se eller kontaktar Barbro Sjölander, Parkgränden 4, mobilnummer: 070 593 81 10.