Vid vårmötet 2021 valdes följande medlemmar till styrelse för föreningen:

Barbro Sjölander, ordförande & information; Katarina Segerståhl, vice ordförande; Helene Fischer Guste, medlemsansvarig & vice klubbmästare; Caroline Maino klubbmästare, information & sekreterare; Johan Almlöf, förvaltare park & äng; Joakim Börjesson, kassör och IT,  samt Jesper Sundström, förvaltare park & äng, medlemsregister; Ingvar Wikström registerhållare & IT.

Styrelsen kontaktar du enklast genom att mejla till: info@storangen.se eller kontaktar Barbro Sjölander, Parkgränden 4, mobilnummer: 070 593 81 10.