Vid vårmötet 2022 valdes följande medlemmar till styrelse för föreningen:

Barbro Sjölander, ordförande & information; Katarina Segerståhl, vice ordförande; Helene Fischer Guste, medlemsansvarig & vice klubbmästare; Caroline Maino klubbmästare, information & sekreterare; Jesper Sundström, förvaltare park & äng; Martin Linzander, kassör och projektstöttare, Erik Wennhall, extern kommunikation / projektledare, Ingvar Wikström, IT.

Styrelsen kontaktar du enklast genom att mejla till: info@storangen.se eller kontaktar Barbro Sjölander, Parkgränden 4, mobilnummer: 070 593 81 10.