Storängssalen och Samskolan

AB Storängens Samskola är ett dotterbolag till Egnahemsföreningen. Bolaget förvaltar fastigheten Värmdövägen 176 och driver uthyrningsverksamhet där. Aktierna ägs till 98% av Egnahemsföreningen. Några få aktier ägs av enskilda personer.

Byggnaden uppfördes 1912 och är ritad av Ivar Callmander, som själv bodde i Storängen.

På bottenvåningen finns alltsedan starten skollokaler. Idag är det en Montessoriförskola som är hyresgäst. På övervåningen ligger Storängssalen och på vardera gaveln av byggnaden finns en uthyrd lägenhet. Förvaltningen och tillsynen sköts ideellt av Storängsbor.

Storängssalen är inrymd i övervåningen på Storängens Samskola och används för Egnahemsföreningens sammankomster men hyrs också ut till privata fester och andra arrangemang. Storängsbor får rabatterad hyra.

Salen rymmer 60 personer. Kök med servis och annan utrustning hör till. Möbler och utrustning är av enkelt men funktionellt slag. Bokningar och förfrågningar görs på www.storangssalen.se. Där hittar du också bilder och mer information om salen.