Möten


Vårmötet, som är Egnahemsföreningens ordinarie årsmöte, hålls i april. Det har sedvanliga årsmötesärenden på sin dagordning. Motion till vårmötet lämnas till styrelsen före den 1 april.

Se protokoll från vårmöten här:

Protokoll Vårmöte 28 april 2022
Protokoll Vårmötet 22 april 2021 
Protokoll Vårmöte 14 maj 2020
Protokoll Vårmötet 25 april 2019

Se kallelsen till Vårmöten:Höstmötet

Höstmötet är föreningens budgetmöte och brukar hållas i slutet av november. På höstmötet bestäms medlemsavgiften för det kommande kalenderåret. Motion till höstmötet lämnas till styrelsen före den 1 november.

Se protokoll från Höstmöten här:
Protokoll Höstmöte 2022-11-24
Protokoll Höstmötet 2021-11-25
Protokoll Höstmöte 2020-11-26
Protokoll Höstmötet 2019-11-28 

Se kallelse till  2020 EHF Kallelse höstmöte 2020-11-26 genom att klicka på länken.
Se Kallelse till höstmöte 2019-11-28 genom att klicka på länken.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder i princip sju gånger under ett verksamhetsår.

Mötesprotokoll

Se mötesprotokoll genom att klicka här