Warning: Undefined array key "file" in /home/storange/public_html/wp-includes/media.php on line 1680

Warning: Undefined array key "file" in /home/storange/public_html/wp-includes/media.php on line 1680

Vårmötet

Vårmötet, som är Egnahemsföreningens ordinarie årsmöte, hålls i april. Det har sedvanliga årsmötesärenden på sin dagordning. Motion till vårmötet lämnas till styrelsen före den 1 april.

Se protokoll från vårmöten här:
Protokoll Vårmöte 28 april 2022
Protokoll Vårmötet 22 april 2021 
Protokoll Vårmöte 14 maj 2020
Protokoll Vårmötet 25 april 2019

Se kallelsen till Vårmötet 2019 här:
Kallelse vårmöte 2019 den 25 april

Höstmötet

Höstmötet är föreningens budgetmöte och brukar hållas i slutet av november. På höstmötet bestäms medlemsavgiften för det kommande kalenderåret. Motion till höstmötet lämnas till styrelsen före den 1 november.

Se protokoll från Höstmöten här:
Protokoll Höstmöte 2022-11-24
Protokoll Höstmötet 2021-11-25
Protokoll Höstmöte 2020-11-26
Protokoll Höstmötet 2019-11-28 

Se kallelse till  2020 EHF Kallelse höstmöte 2020-11-26 genom att klicka på länken.
Se Kallelse till höstmöte 2019-11-28 genom att klicka på länken.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder i princip en gång i månaden.

Mötesprotokoll

Se mötesprotokoll genom att klicka här

 

***