Föreningsliv

Den äldsta ännu levande sammanslutningen i Storängen bildades 1913. Den är vid god vigör men har karaktären av mycket hemligt och mycket slutet sällskap.

Trädgårdssällskapet
Sällskapet bildades 1994. Det drivs utan krav på särskilt medlemskap och utan gängse föreningsformaliteter.

Sällskapet har bl a ordnat många mycket uppskattade trädgårdsvandringar och studiebesök, högklassiga föreläsningar, pumpatävlingar och uppskattad plantmarknad. Under Storängens 100-årsjubileum 2004 stod Trädgårdssällskapet för en mängd arrangemang som gjorde Storängen känt över hela landet. Många trycksaker som rör Storängen framställdes också. Mejl: info@storangen.se.

Storängens Litterära Sällskap
Sällskapet träffas i regel en gång i månaden och samtalar om böcker man läst i allmänhet och om månadens gemensamma bokval i synnerhet. Ständig sekreterare är Anders Halfwordson.

Storängens Lawntennisklubb
Klubben bildades 1919, och är en av Sveriges äldsta tennisklubbar och arrenderar banan i Parken. Här ordnas tennisskola för juniorer, privatlektioner, juniortävlingar m m. Läs mera på Storängens Lawntennisklubb

Storängstraktens Villaägareförening
Föreningen bildades 1997 för att dels förmedla medlemskap i Villaägarförbundet för oss alla i Storängen, dels utgöra en intresseförening för villaägare bosatta inom Storängen men utanför Egnahemsföreningens område.

Kontaktperson och ordförande är Marianne Rennerfelt Sjunnesson, mare123@me.com.
Föreningens hemsida återfinns under Storängstraktens Villaägareförening.

Storängens bokklubb
Denna bokklubb bildades våren 2012 med Marianne Rennerfelt Sjunnesson och Lotta Anvret som drivande krafter. Maxantalet medlemmar är satt till 8-9 personer.
Mera information: mare123@me.com

Storängsmästerskap i golf har anordnats ett antal gånger