Fastigheterna

Storängen anses vara Sveriges bäst bevarade villaområde från sekelskiftet 1900. Många av de individuellt utformade villorna har höga arkitektoniska kvaliteter, är väl bevarade och ligger på stora lummiga tomter som inte styckats som i så många andra villasamhällen från den här tiden. Vägnätet, tomtindelningen, stationen, skolan och grönområdena är i stort sett intakta sedan starten. Sedan 1987 är Storängen därför av så kallat riksintresse för kulturminnesvården.

De flesta villorna i Storängen är byggda under de allra första åren. Redan 1909 var 107 tomter bebyggda av totalt runt 160. Av dessa 107 hus har 2 brunnit och 8 rivits, 7 av dessa för att ge plats för Saltsjöbadsleden. Övriga tomter har bebyggts undan för undan under årtiondenas lopp.

Nacka kommun lät göra en kulturhistorisk inventering av husen 1979. Vi återger den bedömning av exteriörerna som gjordes då. Skalan är Omistlig, Värdefull, Intressant. Vi får dock ha i minnet att en del villor har förändrats exteriört sedan dess. De kan ha blivit restaurerade till ett mera ursprungligt utseende, men mera vanligt är att de byggts till eller på annat sätt fjärmat sig från ursprunget. Klicka här för att se Inventering Storängen 1979 – Förteckning.

I förteckningen finns också eventuellt namn på huset. Ofta har det angivna namnet kanske bara använts på arkitektens ritning, typ ”Villa Wållgren”, men här finns också namn som ägarna gett sitt hus.

Om huset har använts på ett särskilt sätt, nämns detta. En period köpte kommunen upp hus som blev till salu och hade olika verksamheter här. Om någon mera känd person har bott i huset, anges också detta.

Rättelser, ytterligare bilder på interiörer, detaljer och eventuella kompletteringar välkomnas! Mejla till info@storangen.se

.