Optionsområdet

När vi talar om Storängen här, avser vi det område som Egnahemsföreningen fick option på. De som äger och bebor hus inom detta område är berättigade till medlemskap i Egnahemsföreningen och därmed bland annat andel i föreningens fastigheter.

Länk till Nacka kommuns områdesbestämmelser