pv-41
kv-01a-02
sam_3801
img_0288
sam_3820
Villa Gadd, Storängens Strandväg 20
previous arrow
next arrow

Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården! 

Storängen är ett unikt!

Storängen är ett mycket välbevarat sekelskiftes samhälle, det är unikt såväl när det gäller arkitektur som hela miljön med öppna diken och en välbevarad mångfald i naturen. I Storängen kan du finna lugn och ro för själen, granne med storstaden som bullrande äter sig in i landskapet.

Ängen

Tack för att du bidrar till att bevara vår unika miljö och:

  • Håller din hund kopplad på Ängen
  • Inte lämnar papper och glas, glassplitter kan skada såväl djur som lekande barn
  • Inte kör in på Ängen med bil eller moped
  • Visar hänsyn till de boende runt Ängen och inte spelar hög musik eller på annat sätt stör
  • Är varsamma med allt växande så att vi kan bevara mångfalden av växtlighet och även bidra till att fjärilar och andra insekter får en fin miljö

Tillsammans kan vi göra skillnad och bevara och vårda denna vackra och harmoniska miljö som funnits i Storängen i mer än ett sekel.

Läget med förskolan på Järlavägen

Läget med förskolan på Järlavägen Som vi informerat om tidigare så har kommunen planer på att bygga en stor förskola för 150–200 barn vid skogskilen på Järlavägen. Vi har målmedvetet inom föreningen och tillsammans med närboende utanför föreningen arbetat för att...

läs mer

Trädgårdssällskapet slog på Ängen

Den lilla ängen på Ängen är nu slagen! Katarina Westman berättade på söndagen den 25 augusti om hur man anlägger och sköter en äng och Peter Alpkvist visade hur man slår gräs med lie. Ett tiotal storängsbor var där. Nu ligger höet och torkar i det sköna sommarvädret....

läs mer

Överklagandet om att tillåta kross i Nya gatan avvisat

Vi överklagade beslutet att tillåta krossning i gropen vid Forum. Vi har nu fått besked att vårt överklagande avvisas. Vem som får överklaga avgörs från fall till fall enligt domstolen. I det här fallet tyckte de att beslutet inte angick föreningen trots att vi...

läs mer

Hela Nacka-möte 29 augusti

Det opolitiska nätverket Hela Nacka bjuder in till möte torsdag den 29 augusti. Tiden är mellan klockan 19.00 och 21.00 och platsen är Nackasalen i Stadshuset. Kom på mötet för att tillsammans kunna driva viktiga frågor för oss Nackabor. Egnahemsföreningen agerar inte...

läs mer

Anslagstavla

Strategimöte söndag 9 oktober klockan 14.30 - 17.00 för medlemmar. Se utskickat nyhetsbrev.

Medlemmar i Egnahemsföreningen vid Storängen m.b.p.a. kallas till strategimöte söndag 9 oktober klockan 14.30 – 17.00  för medlemmar. Se utskickat nyhetsbrev.

 

Höstmöte torsdag 24 november 2022

Medlemmar i Egnahemsföreningen vid Storängen m.b.p.a. kallas till föreningens Höstmöte, torsdagen den 24 november 2022, klockan 19.30.

Höstmötet hålls i Storängssalen.

Fullständig kallelse mejlas ut före mötet till dem vi har mejladress till.

Höstmötet, är föreningens budgetmöte och brukar hållas i slutet av november. På höstmötet bestäms medlemsavgiften för det kommande kalenderåret. Motion till höstmötet lämnas till styrelsen före den 1 november, via info@storangen.se .

Rösträtt vid mötet har den som är medlem och betalat medlemsavgift för 2022.

Boka in datumet den 24 november redan nu.