Vi överklagade beslutet att tillåta krossning i gropen vid Forum. Vi har nu fått besked att vårt överklagande avvisas. Vem som får överklaga avgörs från fall till fall enligt domstolen. I det här fallet tyckte de att beslutet inte angick föreningen trots att vi skrivit att vi representerade de boende längs Hörnvägen, Järlavägen, Ängsvägen och Prästgårdsvägen som är mest störda. Vi säger bara SUCK. De har ännu inte börjat krossa men beslutet gäller till 31/12 2019.