Protokoll styrelsemöten

Egnahemsföreningen lägger sedan september 2017  ut protokoll från styrelsemöten och föreningsmöten. Vi vill med det öka transparensen och hoppas på ett högre engagemang i föreningens angelägenheter.

2020

2020-08-26 Protokoll styrelsemöte 212

2020-06-23 Protokoll styrelsemöte 211

2020-05-28 Protokoll styrelsemöte 210

2020-04-23 Protokoll styrelsemöte 209

2020-03-26 Protokoll styrelsemöte 208

2020-02-17 Protokoll styrelsemöte 207

2020-01-16 Protokoll styrelsemöte 206

 

2019

2019-12-17 Protokoll styrelsemöte 205

2019-10-23 protokoll styrelsemöte 204

2019-09-24 protokoll styrelsemöte 203

2019-08-14 protokoll styrelsemöte 202

2019-06-24 Protokoll styrelsemöte 201

2019-05-27 Protokoll styrelsemöte 200

2019-05-13 Protokoll styrelsemöte 199

2019-04-28 Protokoll konstituerande styrelsemöte 198

2019-03-14 Protokoll styrelsemöte 197

2019-02-20 Protokoll styrelsemöte 196

2019-01-15 Protokoll styrelsemöte 195

2018

2018-12-04 Protokoll styrelsemöte 194

2018-11-06 Protokoll styrelsemöte 193

2018-10-18 Protokoll styrelsemöte 192

2018-09-19 Protokoll styrelsemöte 191

2018-08-30 Protokoll styrelsemöte 190

2018-06-05 Protokoll styrelsemöte 189

2018–05-03 Protokoll styrelse- och konstituerande möte 188

2018-04-12 Protokoll styrelsemöte 187

2018-03-13 Protokoll styrelsemöte 186

2018-02-19 Protokoll styrelsemöte 185

2018-01-30 Protokoll styrelsemöte 184

2017

 2017-12-14 – Protokoll styrelsemöte 183

2017-11-22 – Protokoll styrelsemöte 182

2017-10-26 Protokoll styrelsemöte 181

2017-09-20 Protokoll styrelsemöte 180