, det vill
Vykort från omkring 1905. Bilden är tagen från korsningen John Lodéns väg/Storängsvägen.

När Storängen började bebyggas fanns ingen kommunal byggnadsnämnd. Därför inrättade Egnahemsföreningen sin egen byggnadsnämnd med ungefär samma befogenheter som dagens kommunala byggnadsnämnder. Till ledning för den lokala nämnden upprättades en byggnadsordning. I den återges de krav som skulle ställas på hus som skulle byggas. Det stadgas särskilt att byggnadsordningen inte fick fastställas av Kungl Majt. Därför kan den inte heller upphävas av stat eller kommun. Den är alltså en rent privaträttslig inrättning som ingen annan än Egnahemsföreningens medlemmar råder över.

Du kan med fördel vända dig till Byggnadsnämnden redan när du funderar på att ändra färgsättning, bygga ut eller på annat sätt förändra utseendet på hus eller tomt. De ställer gärna upp med tips och råd som kan underlätta processen och förhoppningsvis även förbättra resultatet.

Den lokala byggnadsnämnden väljs av Egnahemsföreningens årsmöte.

Byggnadsnämnden består av:
Peter Alpkvist (ordinarie), Lars Stridh (ordinarie), Robert Engel (suppleant), Katarina Westman (suppleant). Styrelsens representanter: Ingvar Wikström och Katarina Segerståhl.

Vill du ha kontakt med byggnadsnämnden? Skicka ett mejl till byggnadsnamnden@storangen.se