Du kommer väl den 21 april…

Du kommer väl den 21 april…

– Söndag 21 april är det städdag i Parken och på Ängen. Kom och hjälp till att göra våra gemensamma tillgångar fina. Vi samlas klockan 10 vid flaggstången på Ängen. Goda mackor utlovas till de flitiga. Ta gärna med dig trädgårdsredskap.
– Angående basketkorgarna utanför tennisbanan – Om ingen tar hand om den basketkorg som tagits ner eftersom den böjts och var farlig, kommer den att slängas i samband med städdagen söndag 21 april.