Valborgsmässofirande på Ängen 2023 – brasan tänds 20.00

Valborgsmässofirande på Ängen 2023 – brasan tänds 20.00
Traditionsenligt har alla som bor i Storängen möjlighet att bidra till brasan på Ängen med sitt vedartade trädgårdsavfall. Av miljöskäl får inga grov- eller byggsopor läggas på brasan. Dessa kör ni till återvinningsstationerna i Nacka. För att få den bästa formen på brasan ber vi alla att inte bara lägga grenarna intill högen utan att försöka kasta grenarna högst upp på toppen.
OBS! Kör aldrig på Ängen med bil eller andra tyngre fordon! Det blir djupa hjulspår som tar många år för att läka.

Förberedelser, tändning och övervakning är ett omfattande arbete som börjar flera veckor i förväg. Storängens Frivilliga Brandkår m.y.b.p.a. sköter om detta under trivsamma och festliga former. Intresse att delta anmäls till Fredrik Sörén, Ängsvägen 19 (fred.soren@gmail.com, 0709779403)

För att få den bästa formen på brasan ber vi alla att inte bara lägga grenarna intill högen utan att försöka kasta grenarna högst upp på toppen.