Storängen vill ha stopp på genomfartstrafiken genom området

Storängen vill ha stopp på genomfartstrafiken genom området

I torsdags, den 27 augusti, skedde en mycket tragisk olycka i Storängen. Det var en krock mellan moped och gående. Vi måste få stopp på dessa körningar genom Storängen på väg till skola och jobb. Det är genomfart förbjuden från Vattenverksvägen till Värmdövägen.

Genomfartstrafiken och den höga hastighet som cyklister, mopedister och bilister kör har länge varit ett stort problem. Egnahemsföreningen har skrivit en debattartikel som tagits in i NVP, Nacka Värmdö Posten https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Insandare/en-svart-skadad–nar-far-vi-forsta-dodsfallet

Debattartikeln har också lagts ut i de Facebookgrupper som finns lokalt i Duvnäs och i Saltsjöbaden. Vi har även tagit kontakt med Trafikenheten på Nacka kommun och kommer inom kort att vandra med dem i området. De har sagt att de ska berätta vilka åtgärder de redan planerat och vi kan berätta hur vi ser på trafiken.

Ett stort problem i Nacka är att Värmdövägen, både gata och cykelbana, är så igenkorkade på grund av alla byggnationer så att både cykel- och fordonstrafik söker andra vägar. Vi söker också kontakt med trafikpolisen.

Nu vill vi ha din åsikt.
Du som bor i det geografiska Storängen vilka idéer har du om hur vi skulle kunna få en bättre trafikmiljö??
Tacksam för synpunkter snarast! Skicka dem till info@storangen.se eller gå in på facebookgruppen Storängen https://www.facebook.com/groups/120702804612081