Hela Nacka-möte 29 augusti

Det opolitiska nätverket Hela Nacka bjuder in till möte torsdag den 29 augusti. Tiden är mellan klockan 19.00 och 21.00 och platsen är Nackasalen i Stadshuset. Kom på mötet för att tillsammans kunna driva viktiga frågor för oss Nackabor.

Egnahemsföreningen agerar inte som förening vid detta möte, men vill på detta sätt informera alla medlemmar om det så att den som så önskar kan informera och/eller engagera sig.

Alla är välkomna.

Nätverket startade våren 2018 inför valet. Eva Nisser, initiativtagare, skriver så här:

”Det är dags att planera för hur vi ska utveckla vårt nätverk Hela Nacka. Vi startade våren 2018 inför valet och slog då fast att vi ska ägna oss åt fyra områden:

  • Förtätning
  • Kommunikationer
  • Grönområden
  • Hur kommuninnevånarna bör hanteras

Vi har exemplifierat dessa men det är ju mycket som kan inrymmas inom respektive område.

När det gäller grönområden har vi ju både Naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjö­baden samt Nacka miljövårdsråd som alla gör fina insatser och där vi gärna samarbetar men inte går in på de delar som de är bäst skickade att driva. Jag bifogar den korta versionen av vår portal.

Stenkross och idrott

I och med förtätningen Nacka bygger stad och t-banan har ju t.ex. frågan om stenkross i Gungviken/Nackareservatet dykt upp men även frågan om var idrott ska kunna utövas framöver.

Ska vi bilda förening?

Vi har genomfört ett antal möten under 2018 och senast i mars 2019. Ibland har vi haft turen att kunna få låna lokal men när vi inte har det har vi som arrangerat fått betala och sedan bett om stöd från dem som närvarat. Vi har också stått för kostnaden för hemsidan. Men vi måste hitta någon form av medlemskap så att vi gemensamt kan dela på de kostnader som krävs. Vi jobbar ju i övrigt helt ideellt.

Vi behöver fler aktiva

Även det ideella arbetet behöver fler ta aktiv del i om det ska fungera framöver. Vi välkomnar alla i vårt nätverk och är politiskt obundna vilket dock inte hindrar att även nackabor som har ett politiskt engagemang också är med i Hela Nacka. Det viktiga är att vi står bakom det vi gemensamt beslutar oss för att driva. Rätt så många representerar också sin lokala villaförening och det gör oss väldigt starka då vi verkligen kan representera hela Nacka. Vi vill gärna se fler som bor i bostads- och hyresrätter. Men vi måste som sagt hitta en form som gör att vi kan fortsätta verka.

Vi har påverkat

Vi ser att vi redan har spelat roll genom påverkan i olika frågor och framgången tror jag beror dels på att vi tar upp frågor som är viktiga för alla som bor i Nacka, dels på att vi representerar så många av kommuninnevånarna.

Hur gör vi?

Fundera över sommaren på vilka frågor som nu är mest akuta att ta tag i men också om vi ska bilda en mer formell förening med stadgar, medlemsavgift och styrelse.

Sprid gärna informationen vidare i dina kretsar och hälsa alla välkomna till vårt möte.”

Läs nätverkets korta programförklaring här: Hela Nacka kortversion

Nätverket finns på facebook: https://www.facebook.com/HelaNacka/posts/1389825994461616/

Dagordningen för mötet i Stadshuset ser du nedan:

Möte torsdagen den 29 augusti

Tid: kl. 19.00 – 21.00

Plats: Stadshuset, Nackasalen

Dagordning

  1. Val av mötessekreterare
  1. Fokusområden

Vad ska vi satsa på? Vi har slagit fast fyra områden: förtätning,

kommunikationer, grönområden och hur kommuninvånarna bör hanteras.

Men vad satsar vi på inom dessa?

  1. Från nätverk till förening?

Ska vi bilda en förening med stadgar, styrelse, valberedning och medlems-­

avgift?

  1. Hur engagerar vi fler?
  1. Övriga frågor
  1. Nästa möte

Lämna ett svar